бройни числителни имена,  бройни числителни имена,  Граматика,  Китайски език,  числа,  числителни имена

Бройни числителни имена: да броим до един трилион на китайски

Искате ли да си поговорим за бройните числителни (или разговорно казано „числата“)? Щом сте тук, предполагам, че вече знаете да броите от едно до десет, но за всеки случай ще припомня числата набързо:

一  едно

二  две

三  три

四  четири

五  пет

六  шест

七  седем

八  осем

九  девет

十  десет

零  нула.

Вероятно помните, че използваме, а не , когато си служим със съществителни и класификатори, например: 两个人 – двама души, 两点钟 – два часа и др. Това правило не се прилага, когато става дума за числа по-големи от десет, например 十二个人 – дванадесет души, 五十二岁 – 52-годишен.

Числата до 99 се образуват лесно, когато вече знаем тези от 1 до 10, например:

十三  тринадесет

十九  деветнадесет

三十  тридесет

三十九  тридесет и девет

九十二  деветдесет и две.

По-големите числа имат някои специфични за китайския език особености:

百  сто

千  хиляда

万  десет хиляди

亿  сто милиона.

兆  трилион (един милион милиона)

Както виждате, в китайския има отделни мерни единици, които не съвпадат с българския език – и 亿. Числото 1 000 000 (един милион) пък се изразява като 百万 (сто пъти десет хиляди). Ето няколко примера:

一百  100

一百二十六  126

三千二百三十五  3 235

五万四千三百二十一 54 321

八十四万三千二百一十七  843 217

一百二十万  1 200 000

十一亿   1 100 000 000.

В числата под 100 не трябва да добавяме 一, напр.не казваме 一十八, а само 十八 (18). Ако обаче искаме да кажем 118, ще трябва да добавим 一: 一百一十八.

Друга особеност е употребата на (0). Трябва да добавяме , когато в по-голямо число липсва определена стойност (десетица, стотица), например:

一千九百八十五  1985

一千零八十五  1085 тук липсва стотица).

Както виждате, изобщо не е трудно да се брои до един трилион – единствено трябва да се запомнят някои прости правила.

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.