HSK6

  • HSK,  HSK6,  Йероглифи,  Китайски език

    Да поговорим за йероглифа 眨 (HSK6)

    За разлика от европейските езици, китайският е силно обвързан с културата и символиката. Ако вече сте понапреднали с езика, ще разберете какво имам предвид. Ако не сте – тепърва Ви предстои това да се случи. Запомнянето на даден йероглиф зависи до голяма степен от осмислянето на неговата символика. Колкото по-добре разбирате как е формиран йероглифът, толкова по-малък е шансът да го забравите. Днес ще Ви разкажа историята на йероглифа 眨 zhǎ.  По своята същност този йероглиф е фоноидеограма.  眨 zhǎ означава „мигам”. Йероглифът се състои от 目 ( око)  и  乏, който в  Джуаншу („шрифт на печатите”) е огледална форма на 正, означаващ «обратното на», т.е. бързо отварящи се и…