• Китайски език

    Жертвен козел

    Полусуфиксът 鬼guǐ образува съществителни с емоционално-оценъчно значение. Тези съществителни обозначават лица, на които са присъщи отрицателни свойства, порочни черти на характера. Първоначално възникнали в разговорния език, те бързо преминават в литературно-художествената реч. Интересен е фактът, че в определени думи и изрази имат своя еквивалент във всички езици. Да разгледаме например понятието жертвен козел (или жертвено агне, изкупителна жертва). В българския език тази метафора служи за название на човек, избран да понесе отговорността за инцидент, бедствие, нещастно събитие, нарушение или престъпление. В китайския език такъв човек е наричан 替死鬼tìsǐguǐ. 替tì означава заменям, замествам, 死sǐ – умирам, мъртъв съм, 鬼guǐ като ключ (радикал) означава дявол, а като съществително име – дух, призрак.…