• образование

    Образование в Китай?Няколко думи за китайската образователна система и възможностите, които тя предлага

    От дълго време насам планирах статия за образованието в Китай и за възможностите за стипендии, които китайските университети предлагат. Днес, в духа на студентския празник, реших да дам писмен облик на мислите си. Макар да е слабо позната в България, китайската образователна система има репутация на една от най-конкурентните по целия свят. Разделена е на няколко етапа – три години детска градина, шест години основно училище и три до шест години гимназиален етап. От 1 юли 1986 г. китайците имат право на минимум девет години образование (шест години основно училище и три години гимназиален етап). За това е приет специалния Закон за деветгодишното задължително образование (中华人民共和国义务教育法), чиято основна цел е…