• Българо-китайски отношения

    Сложната тема за българо-китайските отношения

    Създадох този блог преди два месеца и имах огромното желание да публикувам в него всяка седмица. За съжаление, животът на съвременния човек не винаги е подчинен на неговите желания и стремежи. Динамиката на работата и личните ангажименти не ми остави време, в което да се заема сериозно с първата си публикация. Имах няколко идеи за тематиката й, но така и не успявах да ги развия напълно. Фактът, че днес е 31 юли, ми помогна чисто психологически да намеря време, за да не започна и м.август без публикация. Напоследък медиите отразяват широко укрепването на българо-китайските връзки. В тази си публикация ще се опитам да направя анализ на отношенията между България и…