бизнес етикет

  • бизнес етикет,  етикет,  Китайска кухня

    Етикет на вечерите с китайски партньори

    Китайските обичаи и етикет по отношение на вечерите с бизнес партньори значително се различават от тези, на които сме свикнали в България. Необходимо е да се запознаем с доста правила с оглед на това да не губим „лице“ пред китайските домакини и да не навредим сериозно на физическото си състояние поради преяждане. За начало трябва да сме наясно къде на масата следва да се настаним. Разположението на гостите е важно. При формални вечери домакинът и главният гост седят на срещуположни страни на масата, гледайки един срещу друг. Главният гост винаги се настанява срещу вратата, а домакинът – с гръб към нея. Според разположението на ресторанта най-често домакинът е най-близо до…