Uncategorized

Китайска бизнес култура и отношение на китайците към парите

Известно време обмислях каква да бъде първата публикация в блога ми за 2020 г. Не ми се искаше да е на баналната в началото на всяка година тема за китайската астрология и какво се очаква да ни се случи в следващите дванадесет месеца.

В края на миналата година използвах почивните дни, за да положа изпит по йероглифика, така че не ми остана време да подготвя публикация. В търсенето на по-смислена тема неусетно измина почти месец преди да седна пред компютъра.

През януари много хора започват планове как да станат по-богати в течение на годината, затова реших, че може би ще Ви е интересно да прочетете повече за китайската бизнес култура и отношението им към парите. Китайците са известни търговци от древни времена и от тях може да бъде почерпен доста полезен опит.

Преди да стигнем до парите, ще започна от по-далеч. За да разберем китайското отношение към бизнеса, нужно е да разгледаме думата 生意, която във всички речници се превежда на първо място като „стремеж, тенденция към растеж; живот и жизнеспособност, жизненост“, а чак на второ като „бизнес, търговия“. В китайския език понятието „бизнес“ се свързва със смисъла на живота, жизнеспособността, жизнената сила. В съзнанието на китайците този термин носи позитивен смисъл. Това обяснява и развитието на търговията в Древен Китай.

Китайската делова култура сама по себе си представлява сложна съвкупност от ценности (价值), норми (标准), знания (知识), символи (象征). Философската основа на тази култура формира деловия стил, начина на правене на бизнес, особеностите на поведението на предприемачите, скоростта на вземане на решения, ориентацията към печалба, отношенията с държавните институции.

Сред най-важните ценности е печалбата, а сред най-важните характеристики на китайската бизнес култура можем да срещнем прагматизма и рационалността. Несъмнено повлияни от конфуцианството са други ценности на китайската делова култура – хуманността, спазването на ритуалите, чувството за дълг и справедливост, уважението към по-възрастните, верността, предаността и великодушието. Китайската бизнес култура ги съблюдава достатъчно стриктно, но в наши дни тя е съчетание от традиционните китайски културни ценности и либералните западни ценности. Независимо от дълбоките корени на традициите, новостите навлизат, макар и видоизменени и в хармония с китайските културни особености.

Интересно е отношението на китайците към парите. За тях парите без живот сами по себе си са нищо, но и животът без пари не представлява ценност. В китайското общество парите са главно изражение и мерило на любовта и чувството на солидарност в рамките на семейството, където първостепенно значение се придава именно на материалните интереси. Китайците винаги са отдавали значение на способностите на човека да живее заедно с други хора и да извършва с тях взаимно изгоден обмен, считайки, че това е най-естественото свойство на човешкото съзнание. В китайските прагматични представи търговията е необходима, за да се печелят пари и да станеш богат. Китайците се стараят с всички средства да подобряват качеството си на живот, да повишат духовната си чувствителност и да натрупат жизнена енергия.

Китайското традиционно отношение към богатството е пестеливостта. Не е изненада, че китайските общества навсякъде по света се отличават с най-високите нива на спестявания. Парите не са тема табу в китайското общество, съвсем нормално се приема да се задават директни въпроси относно личните доходи и други финансови средства. Ритуалното изражение на демонстрацията на финансова мощ е размяната на визитни картички. Качеството на визитката и нейното съдържание дава своето отражение за представата, която китайските бизнес партньори ще придобият за Вас. Прието е тя да се предава с две ръце и с лек поклон, показващ уважение към партньора. В деловата култура на Китай всичко е насочено към постигането на успех. Освен постигането на парична печалба съществува и стремеж към сплотеност на колектива, единен дух и хармония – нещо, което много често липсва в западната култура.

Използвана литература: Очиров, О.Р. – Введение в современную китайскую деловую культуру, ISBN: 978-5-85158-411-4

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.